Διαδραστικός πίνακας

Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προτζέκτορα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι το ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ, οι ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ και το PLAY.

 

Πώς βοηθάει ο διαδραστικός πίνακας στην λογοθεραπεία ; diadrastikos pinakas

  • Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
  • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
  • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
  • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικούς τρόπους μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης