Θεραπευτική παρέμβαση

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράμετροι της αξιολόγησης:

1. Κατανόηση και ακουστική αντίληψη του ήχου
2. Παραγωγή του ήχου
3. Επίπεδο παρέμβασης


Είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε τους ήχους με τα αυτιά, δηλαδή είναι η ακοή με στόχο τον ήχο.

Κατά την παραγωγή ενός ήχου ενεργοποιείται ο κινητικός μηχανισμός για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον συντονισμό των κινήσεων των οργάνων ομιλίας.
Εδώ, εντοπίζονται οι αιτίες για τη λανθασμένη παραγωγή του ήχου, αλλοιώσεις ή παραλείψεις στον αυθόρμητο λόγο του θεραπευόμενου.

Όταν ο θεραπευόμενος αξιολογηθεί σε όλα τα επίπεδα:

  • Επαναληπτικός λόγος: μεμονωμένος ήχος, συλλαβή, λέξη, φράση, πρόταση
  • Αυθόρμητος λόγος: περιγραφή, αφήγηση, συνομιλία τότε και μόνον ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση να ετοιμάσει τη θεραπευτική αγωγή για αντικατάσταση