Γλωσσικά παιχνίδια – δραστηριότητες

Η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού βασίζεται στην άρθρωση, στη σωστή εκφώνηση των φθόγγων και στις συντονισμένες κινήσεις της γλώσσας και των χειλιών. Στα πλαίσια της γλωσσικής καλλιέργειας του παιδιού παραθέτουμε ενδεικτικές ασκήσεις υποβοηθητικές του στό­χου μας. 1. Η γλυκιά σοκολάτα […]

Περισσότερα...