Η αργή ανάπτυξη του λόγου στο παιδί και οι συνέπειες της

 

Πότε άρχισε το παιδί σας να λέει τις πρώτες του λεξούλες;

Το παιδί σας μέχρι την ηλικία των 18 μηνών πρέπει να λέει από 20 μέχρι 50 λέξεις και στην ηλικία των 24 μηνών πρέπει να λέει από 100 μέχρι 200 λέξεις.

Όταν το παιδί δεν έχει αναπτύξει λόγο ή ο λόγος του είναι περιορισμένος, αν και επιθυμεί επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, υπολείπεται  στους τρόπους με τους οποίους  μπορεί να την προκαλέσει. Γιατί κανείς δεν το καταλαβαίνει, είτε γιατί δεν έχει αναπτύξει το λόγο, είτε γιατί η ομιλία του δεν είναι κατανοητή, είτε γιατί το λεξιλόγιο και η σύνταξη του δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένα.

 

 

Οι προσπάθειες που κάνει δεν γίνονται κατανοητές από το περιβάλλον που το περιβάλλει (οικογένεια, εκπαιδευτικούς, συμμαθητές …) και γι’ αυτό έχει συχνά ξεσπάσματα θυμού ή/και κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του.

 

Η επικοινωνία είναι μία ζωτική ανάγκη, είναι ένα από τα σημαντικότερα  μέσα  κοινωνικής επαφής.  Είναι το μέσο, όπου μας βοηθά να μεταδώσουμε πληροφορίες, σκέψεις ακόμα και να μοιραστούμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες  μας.

 

 

Η έλλειψη ή η κακής ποιότητας επικοινωνία δημιουργεί ασυνεννοησία, προβλήματα και αγκυλώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.

 

 

Η έγκαιρη διάγνωση, παρέχει στο μωρό σας τη δυνατότητα να αναπτύξει το λόγο και την επικοινωνία  σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ζωής του.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, με την πρώιμη παρέμβαση θα αναπτυχθούν  οι περιοχές του λόγου που δυσλειτουργούν , δίνοντας  έτσι την ευκαιρία στο παιδί για ίση δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση, στη μάθηση, στην σχολική επίδοση και στην κοινωνικοποίηση.

Οι διαταραχές του λόγου περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κατανόηση, στην έκφραση ή στη χρήση του λόγου.

 

 

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει τη γενική γλωσσική ικανότητα του παιδιού (έκφραση και κατανόηση)

 

 

και να ενεργοποιήσει τον κινητικό μηχανισμό για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον συντονισμό των κινήσεων των οργάνων ομιλίας.

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Κουππή

Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια