Διαδικασία αξιολόγησης

Αξιολόγηση λογοθεραπείας παιδιού (3 συνεδρίες)

  1. Λήψη ιατρικού ιστορικού και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης από τους γονείς.
  2. Λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιού
  3. Εκτίμηση αναπτυξιακών δεξιοτήτων παιδιού
  4. Σχεδιασμός ατομικού θεραπευτικού προγράμματος
  5. Ενημέρωση γονέων

Αξιολόγηση λογοθεραπείας ενήλικα (2 συνεδρίες)

  1. Λήψη ιατρικού ιστορικού από τον ίδιο ή από συγγενείς
  2. Λογοθεραπευτική αξιολόγηση ενήλικα
  3. Σχεδιασμός ατομικού θεραπευτικού προγράμματος
  4. Ενημέρωση του ίδιου ή συγγενών του

 

Η πρώτη επαφή πελάτη – λογοθεραπευτή
Η πρώτη επαφή πελάτη – λογοθεραπευτή περιλαμβάνει μια ανίχνευση / εκτίμηση του πιθανού προβλήματος . Ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα της επικοινωνίας του θεραπευόμενου, περιλαμβανομένου της ομιλίας, των γλωσσικών δεξιοτήτων και των αναπτυξιακών δεξιοτήτων.