Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική θεραπεία

Μυολειτουργική θεραπεία

Οι λειτουργίες – κινήσεις του προσώπου είναι; οι διαταραχές των μυών που επιστημονικά ονομάζονται μυολειτουργικές διαταραχές του στοματοπροσωπικού συστήματος.

Αυτές οι στοματοπροσωπικές μυολειτουργικές κινήσεις του προσώπου επηρεάζουν άμεσα τη μάσηση, την κατάποση, την ομιλία, το κλείσιμο των δοντιών και την κινητικότητα της κροταφογναθικής άρθρωσης, τη στοματική υγιεινή και τη σταθερότητα της ορθοδοντικής θεραπείας.

Δηλαδή αφορά τη θεραπεία μιας ανισορροπίας στοματοπροσωπικών μυών, του λανθασμένου τρόπου κατάποσης, της μυϊκής δυσλειτουργίας και την εξάλειψη του βρυγμού ή παραλειτουργικών στοματικών έξεων.