Πολυ-αισθητηριακή προσέγγιση

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει εναλλακτικούς και επαυξημένους τρόπους επικοινωνίας όπως οπτικά, ακουστικά, απτικά και κιναισθητικά συστήματα επικοινωνίας,

Οι διάφορες πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις έχουν άμεσες συνέπειες στη θεραπεία. Ενεργοποιούνται και άλλες περιοχές του εγκεφάλου που βοηθούν τις περιοχές ομιλίας. Είναι ένας συνδυασμός εφαρμογών με περισσότερα ερεθίσματα που βοηθά το θεραπευόμενο να παράγει με επιτυχία τον ήχο-στόχο.

Η ενσωμάτωση  των πολυαισθητηριακών τεχνικών έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών που  ενισχύουν την αντίληψη, την κατανόηση και την επικοινωνία.

Διέγερση της όρασης

 • Διαδραστικός πίνακας (υποστηρικτική τεχνολογία)
 • Τablet (υποστηρικτική τεχνολογία)
 • Εικόνες
 • Αντικείμενα αναφοράς
 • Καθρέφτης
 • Χειρονομίες (κινήσεις χεριών για παραγωγή ήχου)
 • Σύμβολα (εναλλακτικό λεξιλόγιο επικοινωνίας Makaton)
 • Νοηματικά σήματα
 • Συγκέντρωση και παρακολούθηση του προσώπου του λογοθεραπευτή κατά την εκπαίδευση

Οπτικά ερεθίσματα

Διέγερση της ακοής

 • Χρήση ρυθμού – θορύβου, όπως χειροκρότημα, παλαμάκια, χτυπήματα σε κάθε συλλαβή
 • Χρήση αντικειμένων και έμφαση στον τονισμό τους, με στόχο την δημιουργία ήχου
 • Διαφορετικά μελωδικά στοιχεία, τραγουδιστικά ή ψιθυριστά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Μειωμένη ή αυξημένη ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια παραγωγής ήχου

Ακουστικά ερεθίσματα

Διέγερση της αφής

 • Απαλή πίεση χεριού ή ποδιού του θεραπευόμενου,ώστε να νοιώσει και να διευκολύνει τη δημιουργία του ήχου που είναι ο στόχος
 • Εκπαίδευση για χρήση χειρονομιών για παραγωγή ήχου
 • Χρήση χεριών, δακτύλων ή γλωσσοπίεστρου για ευαισθητοποίηση της κίνησης

 • Χρήση διαδραστικού πίνακα
 • Αντιστοίχηση παραγωγής με χτυπήματα, παλαμάκια, χτυπήματα στο τραπέζι και χτυπώντας με τα πόδια τους
 • Λεκτική αντιστοίχηση με έντονες κινητικές δραστηριότητες, χορό, άλματα, πηδήματα
 • Λεκτική αντιστοίχηση με το παιχνίδι, σύγκρουση αυτοκινήτων, άλματα πλαστικών ζώων κ.α.

Κιναισθητικά ερεθίσματα

 • Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι η συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή με σκοπό τη διαχείρηση των δυσκολιών του παιδιού.
 • Η συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού.
 • Η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κηδεμένων και των άλλων ενδιαφερομένων στην πορεία της διαδικασίας της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των δυσκολιών του παιδιού συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για τα θετικά αποτελέσματα της θεραπευτικής συμβολής.