Κεντρικό Γραφείο

Το μεγάλο και άνετο γραφείο μας δημιουργήθηκε για να γίνονται οι προσωπικές σας συναντήσεις – οι συναντήσεις των γονιών με το λογοθεραπευτή και γενικά με τους θεραπευόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Η προσωπική επαφή βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων και στη δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Βασικό στοιχείο του γραφείου είναι η χρήση για την αξιολόγηση των θεραπευόμενων από το λογοθεραπευτή.
Με κριτήρια που βασίζονται στις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες δημιουργήσαμε το κεντρικό γραφείο για να έχετε την ευχέρεια να έρχεστε σε προσωπική επαφή με το λογοθεραπευτή.